Pomysłodawca

495
views

Organizatorem Konferencji, a także jej pomysłodawcą jest Piotr Rybicki.

Od 2001 roku aktywnie działa w strukturach rad nadzorczych, wtedy w podmiotach prywatnych, a od 2006 roku również w spółkach giełdowych. Również w tym roku, za sprawą Andrzeja S. Nartowskiego uczestniczył po raz pierwszy w spotkaniu Polskiego Instytutu Dyrektorów (PID), co można uznać za początek jego działalności społecznej i edukacyjnej w obszarze corporate governance. W 2011 roku zorganizował w Katowicach Konferencję Rada Nadzorcza, i jak sam mówi, wtedy wydawało się, jednorazowe wydarzenie. Jednak duże zainteresowanie uczestników dało impuls do organizacji kolejnych edycji Konferencji. W 2015 roku zainicjował wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance”, które już na stałe wpisało się obraz najważniejszych wydarzeń corporate governance w Polsce.

W 2024 roku odbędzie się 14. edycja Konferencji Rada Nadzorcza, po raz 9. zostanie wręczone wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance”

Piotr Rybicki – od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Więcej informacji: http://nadzorkorporacyjny.pl/piotr-rybicki/