Rejestracja

Uwaga! Rejestracja została zakończona.

Osoby zainteresowane udziałem w XIII Konferencji Rada Nadzorcza proszone są o kontakt telefoniczny (Piotr Rybicki, tel. 512484045). Udział nie jest płatny i nie wiążę się z żadnymi zobowiązaniami, ale liczba miejsc jest ograniczona.

Ważne informacje!
Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym tylko w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji. Państwa dane nie będą przetwarzane w celach komercyjnych.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w konferencji dla osób, które dokonały rejestracji bez stosownego zaproszenia.
Konferencja będzie rejestrowana i następnie udostępniona na kanale YT portalu NadzórKorporacyjny.pl. Nie będzie prowadzona transmisji on-line.
Każdy Uczestnik konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb.