Partnerzy

Misją Fundacji GPW jest budowanie  kultury świadomego i długoterminowego inwestowania na rynkach GK GPW poprzez realizację inicjatyw wspierających inwestorów w zrozumieniu mechanizmów przepływu kapitału i towarów oraz edukację finansową. Nasz długoterminowy cel to wzrost udziału akcji i instrumentów finansowych notowanych na giełdzie w aktywach gospodarstw domowych.

Aby go osiągnąć, Fundacja GPW organizuje liczne projekty i programy szkoleniowo-edukacyjne oraz wspiera inicjatywy innych podmiotów zajmujących się zbieżną tematyką.

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. 

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to prowadzony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy dostarcza wiedzę i narzędzia oraz stanowi platformę wymiany doświadczeń dla członkiń i członków rad nadzorczych i zarządów oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie. 

Kancelaria Filipiak Babicz Legal posiada wieloletnią praktykę w bieżącej obsłudze prawnej i podatkowej podmiotów gospodarczych, w tym także spółek publicznych. Biura Kancelarii znajdują się w Warszawie i Poznaniu, a jej zespół liczy ponad 100 osób. Kancelaria wyróżniana jest w wiodących polskich i międzynarodowych rankingach usług prawniczych, takich jak Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej, Forbes Najlepsze Kancelarie, Legal 500, Invest Cuffs.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) to największa organizacja inwestorska w Polsce, zrzeszającą obecnie 18 tysięcy inwestorów. Funkcjonuje nieprzerwanie od 2000 roku.

Agencja Komunikacji Medialnej multiAN to pełni pasji, profesjonalni doradcy o szerokich kompetencjach z zakresu PR, IR i marketingu. Realizowane strategie i proponowane rozwiązania komunikacyjne oparte są na dogłębnej analizie rynku i oczekiwań Klienta oraz kreatywnym podejściu w ich wdrażaniu. multiAN to przede wszystkim konsultanci, doradcy i partnerzy, a nie podwykonawcy. Agencja wspiera Przedsiębiorców w osiąganiu celów biznesowych poprzez budowanie ich reputacji i pozytywnych relacji z otoczeniem. multiAN oferuje kompleksowe usługi z zakresu kreacji wizerunku, komunikacji biznesowej, w tym także kryzysowej. Doradza, jak skutecznie rozmawiać z otoczeniem i budować dobre relacje z partnerami biznesowymi, samorządowymi i społecznymi.