Partnerzy

Misją Fundacji GPW jest budowanie  kultury świadomego i długoterminowego inwestowania na rynkach GK GPW poprzez realizację inicjatyw wspierających inwestorów w zrozumieniu mechanizmów przepływu kapitału i towarów oraz edukację finansową. Nasz długoterminowy cel to wzrost udziału akcji i instrumentów finansowych notowanych na giełdzie w aktywach gospodarstw domowych.

Aby go osiągnąć, Fundacja GPW organizuje liczne projekty i programy szkoleniowo-edukacyjne oraz wspiera inicjatywy innych podmiotów zajmujących się zbieżną tematyką.

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. 

Kancelaria Filipiak Babicz Legal posiada wieloletnią praktykę w bieżącej obsłudze prawnej i podatkowej podmiotów gospodarczych, w tym także spółek publicznych. Biura Kancelarii znajdują się w Warszawie i Poznaniu, a jej zespół liczy blisko 100 osób. Według Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2022 Kancelaria Filipiak Babicz Legal znajduje się w gronie 20 największych firm prawniczych w Polsce.

PKF jest jedną z największych firm audytorsko konsultingowych w Polsce. W rankingu firm audytorskich dzienników „Rzeczpospolita” oraz Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” PKF od lat zajmuje czołowe pozycje.
Firma należy do międzynarodowej sieci PKF International, która działa w 150 krajach. PKF to multidyscyplinarny partner biznesowy. Od 30 lat zespoły eksperckie PKF audytorów, certyfikowanych księgowych, kadrowych, doradców podatkowych, prawników, radców prawnych oraz analityków finansowych, wspierają przedsiębiorców w podejmowaniu strategicznych decyzji.
PKF kompleksowo wspomaga we wdrażaniu skutecznych strategii biznesowych, wzmacnianie konkurencyjności, innowacyjności i wiarygodności przedsiębiorstw. Biura PKF znajdują się w największych miastach w Polsce: w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Poznaniu i Lublinie.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) to największa organizacja inwestorska w Polsce, zrzeszającą obecnie 18 tysięcy inwestorów. Funkcjonuje nieprzerwanie od 2000 roku.

Cele Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych to: * aktywizacja i integracja środowiska niezależnych członków rad nadzorczych, * promowanie zasad ładu korporacyjnego, * zwiększenie zaufania do organów nadzoru spółek publicznych, *rozwój zawodowy i przygotowanie członków rad nadzorczych na wyzwania technologiczne i społeczne. Realizuje je poprzez podnoszenie wiedzy i kwalifikacji członków zarówno we współpracy z uznanymi specjalistami z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania ryzykiem, technologii informatycznych, jak i w ramach wymiany doświadczeń między członkami. 

Instytut Audytorów Wewnętrznych jest najstarszą i największą na świecie organizacją, skupiającą audytorów wewnętrznych. W ponad 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych jest zrzeszonych ponad 200 000 osób. W Polsce IIA reprezentowany jest przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Polski Instytut Credit Management (PICM) to platforma wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy w zakresie skutecznego i mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego.

Agencja Komunikacji Medialnej multiAN to pełni pasji, profesjonalni doradcy o szerokich kompetencjach z zakresu PR, IR i marketingu. Realizowane strategie i proponowane rozwiązania komunikacyjne oparte są na dogłębnej analizie rynku i oczekiwań Klienta oraz kreatywnym podejściu w ich wdrażaniu. multiAN to przede wszystkim konsultanci, doradcy i partnerzy, a nie podwykonawcy. Agencja wspiera Przedsiębiorców w osiąganiu celów biznesowych poprzez budowanie ich reputacji i pozytywnych relacji z otoczeniem. multiAN oferuje kompleksowe usługi z zakresu kreacji wizerunku, komunikacji biznesowej, w tym także kryzysowej. Doradza, jak skutecznie rozmawiać z otoczeniem i budować dobre relacje z partnerami biznesowymi, samorządowymi i społecznymi.