Prelegenci

Swój udział w 12. edycji Konferencji Rada Nadzorcza potwierdzili:

Maria Aluchna – prof. dr hab., Kierownik Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej
Michał Babicz – adwokat, Wspólnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal sp.k.
Agnieszka Baklarz – Dyrektor Departamentu Kontroli w Polska Agencja Nadzoru Audytowego, dr nauk ekonomicznych
Zbigniew Błaszczyk – doradca podatkowy, Tax-US Sp. z o.o.
Raimondo Eggink – Człowiek Corporate Governance 2018, niezależny członek Rad Nadzorczych
Agnieszka Gontarek – Człowiek Corporate Governance 2017, dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Filip Gorczyca – biegły rewident, ACCA, członek zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, członek rad nadzorczych spółek giełdowych
Monika Gorgoń – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Damian Jasica – członek rad nadzorczych spółek giełdowych
Agnieszka Jarosz – dyrektor zarządzająca ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie
Monika Kaczorek – biegły rewident, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, członkini rad nadzorczych
Piotr Karlik – adwokat, dr nauk prawnych, prawnik w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Piotr Krygiel – Prezes Zarządu Fundacji GPW
Mariusz Kuciński – Partner, PKF Consult
Wiesław Łatała – radca prawny
Michał Masłowski – Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
Milena Olszewska-Miszuris – ACCA, CFA, Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Członkini Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie
Tomasz Prusek – Prezes Fundacji Przyjazny Kraj
Michał Rogatko – dr nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Przywództwa Wydziału Zarządzania UW, członek Rady Nadzorczej SEG, aktualny i były członek rad nadzorczych spółek giełdowych
Wiesław Rozłucki – Człowiek Corporate Governance 2016, współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i pierwszy jej prezes (1991–2006)
Piotr Rybicki – biegły rewident, praktyk w radach nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”