Człowiek Corporate Governance 2022

W 2011 roku zainicjowano cykl wydarzeń pod nazwą Konferencja Rada Nadzorcza – obecnie największego wydarzenia corporate governance w Polsce.

Od 2015 roku w ramach Konferencji wręczane jest wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance”.

Ideą wyróżnienia Człowiek Corporate Governance jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce. 

Kapituła wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2022” (w kolejności alfabetycznej):
– Zbigniew Błaszczyk
– Raimondo Eggink,
– Agnieszka Gontarek,
– Krzysztof Grabowski,
– Monika Marcinkowska,
– Andrzej S. Nartowski (śp.),
– Wiesław Rozłucki,
– Piotr Rybicki,
– Agnieszka Słomka-Gołębiowska.

Wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance 2022” zostało przyznane Ilonie Pieczyńskiej-Czerny.

Dotychczasowi wyróżnieni:

2015 –  Andrzej S. Nartowski 

2016 – Wiesław Rozłucki 

2017 – – Agnieszka Gontarek

2018 – Raimondo Eggink

2019 – Agnieszka Słomka-Gołębiowska

2020/2021 – Krzysztof Grabowski i Monika Marcinkowska

Inicjatorem Konferencji Rada Nadzorcza oraz wyróżnienia Człowiek Corporate Governance jest Piotr Rybicki.